Medewerkers getuigen

getuigenissen

Stagiair verpleegafdeling

Met werkplekleren leren we zelfstandig te werken. Als student loop je normaalgezien mee met iemand die alle verantwoordelijkheid draagt en nu ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Je moet zelf je manier van werken vinden. -Medina Aliskovic

sdsdsd