OpnameFinanciële informatieBereken je kostprijsBallondilatatie voor andere slagaders dan de coronaire OPNAME

Ballondilatatie voor andere slagaders dan de coronaire OPNAME

Nomenclatuur: 589061

Discipline: Vaatchirurgie

Aantal overnachtingen: 1

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 45 € 120
Geneesmiddelen € 12 € 12
Honoraria € 34 € 627
Medische hulpmiddelen € 236 € 236
Totaal € 327 € 995

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 7 € 82
Geneesmiddelen € 12 € 12
Honoraria € 2 € 595
Medische hulpmiddelen € 236 € 236
Totaal € 257 € 925

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 1030 € 1180
Geneesmiddelen € 94 € 94
Honoraria € 835 € 1428
Medische hulpmiddelen € 1691 € 1691
Totaal € 3650 € 4393

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande