Bevalling met keizersnede

Nomenclatuur: 424104

Discipline: Gynaecologie

Aantal overnachtingen: 5

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 112 € 487
Geneesmiddelen € 122 € 122
Honoraria € 48 € 829
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 282 € 1438
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 657 € 787
Geneesmiddelen € 122 € 122
Honoraria € 829 € 829
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 1608 € 1738

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 32 € 407
Geneesmiddelen € 122 € 122
Honoraria € 10 € 791
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 164 € 1320
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 577 € 707
Geneesmiddelen € 122 € 122
Honoraria € 791 € 791
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 1490 € 1620

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 3125 € 3575
Geneesmiddelen € 163 € 163
Honoraria € 1070 € 1851
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 4358 € 5589
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 3779 € 3935
Geneesmiddelen € 163 € 163
Honoraria € 1851 € 1851
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 5793 € 5949

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande