Bevalling

Nomenclatuur: 424023

Discipline: Gynaecologie

Aantal overnachtingen: 4

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 94 € 394
Geneesmiddelen € 57 € 57
Honoraria € 48 € 487
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 199 € 938
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 530 € 634
Geneesmiddelen € 57 € 57
Honoraria € 487 € 487
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 1074 € 1178

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 25 € 325
Geneesmiddelen € 57 € 57
Honoraria € 10 € 449
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 92 € 831
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 461 € 565
Geneesmiddelen € 57 € 57
Honoraria € 449 € 449
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 967 € 1071

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 2601 € 2976
Geneesmiddelen € 86 € 86
Honoraria € 728 € 1167
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 3415 € 4229
  Eénpersoonskamer (luxe) Eénpersoonskamer (suite)
Verblijfskosten € 3146 € 3276
Geneesmiddelen € 86 € 86
Honoraria € 1167 € 1167
Medische hulpmiddelen € 0 € 0
Totaal € 4399 € 4529

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande