Colonoscopie

Nomenclatuur: 473174

Discipline: Gastro-enterologie

Aantal overnachtingen: 1

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 0 € 75
Geneesmiddelen € 3 € 3
Honoraria € 11 € 326
Medische hulpmiddelen € 10 € 10
Totaal € 24 € 414

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 0 € 75
Geneesmiddelen € 3 € 3
Honoraria € 0 € 315
Medische hulpmiddelen € 10 € 10
Totaal € 13 € 403

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 212 € 287
Geneesmiddelen € 8 € 8
Honoraria € 443 € 758
Medische hulpmiddelen € 17 € 17
Totaal € 680 € 1070

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande