Totale heupprothese

Nomenclatuur: 289085

Discipline: Orthopedie

Aantal overnachtingen: 7

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 145 € 670
Geneesmiddelen € 110 € 110
Honoraria € 84 € 1183
Medische hulpmiddelen € 750 € 750
Totaal € 1089 € 2713

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 44 € 569
Geneesmiddelen € 110 € 110
Honoraria € 16 € 1115
Medische hulpmiddelen € 750 € 750
Totaal € 920 € 2544

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 4173 € 4773
Geneesmiddelen € 221 € 221
Honoraria € 1680 € 2779
Medische hulpmiddelen € 2700 € 2700
Totaal € 8774 € 10473

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande