Totale schouderprothese

Nomenclatuur: 286624

Discipline: Orthopedie

Aantal overnachtingen: 5

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 112 € 487
Geneesmiddelen € 75 € 75
Honoraria € 74 € 1325
Medische hulpmiddelen € 500 € 500
Totaal € 761 € 2387

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 32 € 407
Geneesmiddelen € 75 € 75
Honoraria € 13 € 1264
Medische hulpmiddelen € 500 € 500
Totaal € 620 € 2246

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 3125 € 3575
Geneesmiddelen € 176 € 176
Honoraria € 1764 € 3015
Medische hulpmiddelen € 2000 € 2000
Totaal € 7065 € 8766

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande