Verwijderen galblaas (cholecystectomie)

Nomenclatuur: 242465

Discipline: Algemene heelkunde

Aantal overnachtingen: 2

Gewoon

  Meer­persoons­kamer Eén­persoons­kamer
Verblijfskosten € 61 € 211
Geneesmiddelen € 73 € 73
Honoraria € 38 € 813
Medische hulpmiddelen € 107 € 107
Totaal € 279 € 1204

Verhoogde tegemoetkoming

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 13 € 163
Geneesmiddelen € 73 € 73
Honoraria € 2 € 777
Medische hulpmiddelen € 107 € 107
Totaal € 195 € 1120

Zonder ziekenfonds

  Meerpersoonskamer Eénpersoonskamer
Verblijfskosten € 1553 € 1778
Geneesmiddelen € 116 € 116
Honoraria € 1034 € 1809
Medische hulpmiddelen € 337 € 337
Totaal € 3040 € 4040

Opmerking:

Deze kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Deze kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren en wordt mee bepaald door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties, enz… Bij een verblijf in een éénpersoonskamer en bij een dagopname in een éénpersoonskamer kan een arts maximaal 200 % honorariumsupplement aanrekenen. Niet iedere arts rekent dit maximum aan. De berekening houdt rekening met een ereloonsupplement van 100%. Uw arts zal u informeren welke ereloonsupplementen aangerekend worden.

Auteur: Jean-Pierre Van de Sande