Word jij onze collega ?

Over Ons

Verpleegkundige Borstkliniek

Onbepaalde duur - Voltijds/Deeltijds

Campus Deurne

Functieomschrijving

 • De taak van de borstverpleegkundige bestaat erin de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden tijdens haar/zijn ziekte, behandeling en nazorg.
 • Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van lichamelijke , psychosociale, culturele en spirituele behoeften.
 • Je voert opdrachten die aan jou zijn toevertrouwd door de behandelende artsen correct uit, binnen het wettelijk kader van het verpleegkundig handelen, in samenwerking met psychologen, kinesisten, diëtisten en andere ziekenhuismedewerkers.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG2, …).
 • Je ondersteunt mee het project ter begeleiding van borstkankerpatiënten die allochtoon en/of kansarm zijn (VLK)
 • Je werkt informatiebrochures uit, organiseert informatiesessies en preventieve sensibiliseringscampagnes naar de verschillende doelgroepen over verschillende onderwerpen.
 • Je staat mede in voor de coördinatie van de borstkliniek en bewaakt de continuïteit van het zorgprogramma ‘borstpathologie’.
 • Je bent aanwezig bij de raadpleging op de polikliniek, het diagnostisch proces en de bespreking van het therapieplan.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma bachelor in de verpleegkunde
 • Je bent houder van de beroepstitel in de Oncologie, of je bent momenteel in opleiding om deze titel te behalen, of je hebt minimum 5 jaar aantoonbare ervaring in de integrale verzorging van patiënten met borstkanker.
 • Je bent in staat op een deskundige, flexibele en creatieve wijze de zorgbehoefte van de patiënt (omgeving) te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, en te evalueren. Dit ten aanzien van de mobiliteit, voeding, lichamelijke hygiëne en psychosociale begeleiding.
 • Je bent in staat zijn informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent (of kan) assertief (zijn) naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
 • Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen en kan strikt omgaan met het beroepsgeheim.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
 • Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.
 • Respect en verantwoordelijkheid vind je belangrijke waarden in je werk.

Wat wij je bieden

 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens ziekenhuisbarema’s met specifieke voorwaarden: relevante anciënniteit wordt overgenomen of je start met minimaal 3 jaar anciënniteit, die stijgt naar 5 jaar vanaf het derde werkjaar. Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques, dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, yoga sessies, lunchwandelingen….

Plaats tewerkstelling

Vragen?

Tamara de Bruin Stafmedewerker personeelszaken
03 240 27 75
Stel een vraag

Deel deze vacature