Kwaliteit en veiligheid

Veilige start

Bij aanvang van de stage wordt er van de student verwacht dat de algemene veiligheidsbrochure, de vertrouwelijkheidsverklaring, de procedure handhygiëne en de kwaliteitswaaier gekend zijn. Op je eerste stagedag zal je een document worden voorgelegd dat je ondertekend voor ‘gelezen en begrepen’. Op dit document bevestig je eveneens dat je een geldig stagecontract en medisch attest hebt.

Vertrouwelijkheidsverklaring

Van bij de start van je stage gedraag je je correct bij patiënten, familie en bezoekers. En ben je altijd discreet. Je praat niet met onbevoegden over de fysieke en/of psychische toestand van onze patiënten. En staat garant voor de vertrouwelijkheid van medische behandelingen, financiële situatie en sociale gegevens van iedere patiënt. Die voorwaarde blijft ook na het einde van je stageovereenkomst onverminderd geldig. Aanvaard nooit geschenken of fooien van patiënten, hun familieleden of bezoekers.

Zondig je tegen je beroepsgeheim? Dan loop je het risico dat we je stage meteen beëindigen.