Je onderwijsinstelling heeft je stage aangevraagd en geregeld

  • Stagecontract
    Je onderwijsinstelling bracht dit reeds in orde.
  • Werkpostfiche
    Download werkpostfiche en lees ze. Op deze manier neem je kennis van de risicofactoren op je stage-afdeling.
  • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
    Breng je medisch attest steeds mee.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Elie Luyckx

Dienstverantwoordelijke voeding