Jobstudenten

jobstudenten

Op zoek naar een studentenjob ?

Handige weetjes voor studenten : Je moet minimum 15 jaar zijn en het 2de jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben. •Je moet ook een medische vragenlijst invullen; de arbeidsarts kan jou oproepen om een medische keuring te ondergaan. •Je kan jaarlijks maximum 50 dagen vakantiewerk doen. Indien je meer zou werken, word je niet meer aanzien als vakantiewerker, maar als werkstudent. Als werkstudent moet je normale RSZ-bijdragen betalen. Het aantal dagen dat je kan werken is dan wel onbeperkt. •Als student heb je recht op een feestdag indien de feestdag valt binnen de periode dat je vakantiewerk verricht. De feestdag wordt aanzien als een gewerkte dag (en telt mee voor de maximumgrens van 50 dagen). •De 50 dagen zijn vrij te kiezen over het kalenderjaar. Als student moet je je aanmelden op www.studentatwork.be. Je dient eveneens de werkgever op de hoogte te brengen van jouw studentencontingent. Dit kan door een attest af te geven dat je downloadt op www.studentatwork.be of door de werkgever de toelating te geven om jouw contingent online te raadplegen aan de hand van een code die je doorgeeft aan de werkgever.

geen_vacature

Spontaan solliciteren