Suggesties en feedback

Wij vinden het belangrijk om u met persoonlijke aandacht te behandelen en de beste zorg te geven. Toch gaat het niet altijd naar wens en kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg bij AZ Monica.
We stellen het op prijs als u in dat geval uw klacht of ongenoegen met ons bespreekt, zodat we samen met u kunnen zoeken naar een oplossing.
U kunt uw klacht digitaal indienen via het online klachtenformulier. Heeft u liever telefonisch contact?
Bel dan met onze ombudsdienst (alle gegevens).
Voor meer informatie over klachtenbemiddeling verwijzen wij u door naar onze pagina ‘rechten en plichten


Eventueel categorieën uit de tevredenheidsenquête punten van 1 > 10 geven

Klachtenformulier