Ethische commissie

De ethische commissie in AZ Monica is bij wet erkend als ethische commissie ‘OG 106’. Het is een lokaal ethische commissie, dit betekent dat studies in ons ziekenhuis moeten goedgekeurd worden door de lokale ethische commissie en een centrale ethische commissie (meestal universitair). U kan hier de omzendbrief van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) nalezen.

De taken van de ethische commissie zijn

  • Een bindend advies geven over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.
  • Begeleiden bij en advies geven over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

    De werking van de ethische commissie is wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

Lees hier een artikel over onze ethische commissie.

Leden

De ethische commissie AZ Monica komt 5 keer per jaar samen en kent volgende leden:

NaamTitelFunctie
Daems Cizzyverpleegkundige lid
Everaert Bert cardiolooglid
Geerts Stevendirectiesecretarisnotulist
Goossen Catherineoogartslid
Heyvaert Frankhuisartslid
Meeusen Jan pastoraal medewerkerlid
Prims Lievegepensioneerd hoofdverpleegkundigelid
Slaets Annpersoneelsdirecteurvoorzitter
Van Geluwe Dinagepensioneerd hoofdapothekerlid
Van Put Koenjurist / rechterlid
Van Vlierberghe Jasmineverpleegkundigelid
Vandenbroucke Elkepneumolooglid
Vanhees Matthiasorthopedistlid
Voets W.A.oncolooglid
Vuylsteke Kristienclinical research coördinator, stichting orthopedieMoRe Foundation – MoRe Instituteplaatsvervangend notulist

Beleid

De ethische commissie drukt mee haar stempel op het beleid dat het ziekenhuis voert bij onderstaande aspecten.

Gebruik van lichaamsmateriaal of restmateriaal

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. AZ Monica maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal. Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor uw behandeling.

Lees meer.

Wegnemen organen en/of weefsel

Orgaan- of weefseltransplantaties kunnen mensenlevens redden en de kwaliteit van bepaalde handelingen verhogen. Het bij overleden patiënten wegnemen van organen en weefsels voor transplantatie gebeurt volgens de wetten van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.

Lees meer.

Klinische studies

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg continu verbeterd worden. Tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Men vraagt u hiervoor steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming. Bij vragen kan u steeds uw behandelende arts contacteren.

Klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan wanneer ze goedgekeurd zijn door de ethische commissie van AZ Monica. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.

Hier vindt u een lijst van klinische studies uitgevoerd in AZ Monica laatste update december 2019)

Studie starten?

Bent u onderzoeker en wenst u een klinische studie op te starten in AZ Monica, breng dan volgende documenten in orde:

Aanvragen voor studies dienen minstens 5 werkdagen voor de eerstvolgende ethische commissie ingediend te zijn. De ethische commissie verwacht van de onderzoekers feedback over het verloop van de studie, de resultaten of het eventuele stopzetten. De vergaderdata van onze ethische commissie vindt u hier. Ook de vergaderdata in 2020 zijn gekend