Brandend van ambitie om te leren?

Kies voor een stage bij AZ Monica

Onze stageplaatsen

Ga voor een boeiende leerperiode

Contacteer

Marjolein Horvath-Kevenaar

marjolein.horvath-kevenaar@azmonica.be

03 320 60 91

Medisch secretariaat

Je eerste stagedag

Neem contact op met Marjolein Horvath-Kevenaar voor alle concrete afspraken.

 

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

 

Deze documenten heb je nodig:

 • Stagecontract
  Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.

 

 • Werkpostfiche
  Vraag welke fiche voor jou van toepassing is en druk het document drie keer af:werkpostfiche administratie  /  werkpostfiche medisch secretariaat
  Neem het grondig door zodat je op de hoogte bent van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.

 

 • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
  Op je werkpostfiche staat of je een medisch attest nodigt hebt. Is dat het geval? Bezorg je stageverantwoordelijke dan een kopie ervan op je eerste stagedag.

 

 • Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica
  Lees de veiligheidsbrochure , de vertrouwelijkheidsverklaring, de procedure voor handhygiëne en de kwalitietswaaier. Druk daarna de juiste aftekenlijst af:
  aftekenlijst met medisch attest   /   aftekenlijst zonder medisch attest
  Vul het document in, onderteken het en bezorg het aan je contactpersoon.

 

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

 

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.