Brandend van ambitie om te leren?

Kies voor een stage bij AZ Monica

Onze stageplaatsen

Ga voor een boeiende leerperiode

Contacteer

May Van Riel

may.van.riel@azmonica.be

03 320 56 99

Patiƫntenbegeleiding

Je contactpersonen:

   - Psychologen: Greet Peeters

                               03 240 20 90

                               greet.peeters@azmonica.be

 

   - Sociale dienst: Jan Gijsbrechts

                                 03 320 60 92

                                 jan.gijsbrechts@azmonica.be

 

 Je eerste stagedag

Maak alle concrete afspraken met je contactpersoon.

 

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

 

Belangrijk: Neem voor je eerste stagedag de onthaalbrochure door   [DVE(c&c1] . Zorg dat je de inhoud kent wanneer je aan je stageperiode begint. 

 

Deze documenten heb je nodig: 

 • Stagecontract
  Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.

 

 • Werkpostfiche
  Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.

 

 • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
  Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

 

 • Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica
  Lees de veiligheidsbrochure , de vertrouwelijkheidsverklaring, de procedure voor handhygiëne en de kwalitietswaaier. Druk daarna de aftekenlijst af. Vul het document in, onderteken het en bezorg het aan je contactpersoon.

 

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

 

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.