Administratie

Je eerste stagedag

Maak alle praktische afspraken met je contactpersoon.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens te starten met je stage onze verdere praktische regelingen.

Deze documenten heb je nodig: 

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent ook alle documenten en laat je twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Jouw contactpersonen

Katrin Vandael

Katrin Vandael

Stafmedewerker Personeelszaken

Linda Van Dijck

Verantwoordelijke facturatie Campus Antwerpen

Liesbeth Smets

Stafmedewerker facturatie Campus Deurne

Linda Van Leuven

Boekhouding Campus Antwerpen