Ambulancier

Je eerste stagedag

Maak alle concrete afspraken voor je start met Sander Naeyaert.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens te starten met je stage onze verdere praktische regelingen.

Deze documenten heb je nodig:

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten uiterlijk veertien dagen voor de start van je stage. Doe je dat niet? Dan moeten we je stage helaas weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Sander Naeyaert

Hoofdverpleegkundige spoedgevallendienst