Centrale Sterilisatie

Je eerste stagedag

Meld je om 8.30 uur aan bij het onthaal van je stagecampus en vraag naar Lissa De Laet (Campus Antwerpen) of Ilse Hermans (Campus Deurne)

Tijdens je stage draag je afwasbare schoenen. Breng je ze zeker mee?

Loop je stage op campus Antwerpen? Breng dan een hangslot voor je kleedkastje mee.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens te starten met je stage onze verdere praktische regelingen.

Deze documenten heb je nodig:

Ben je leerling van één van de volgende scholen? Dan regelt je school je stage administratief. Lees vooraf wel je werkpostfiche en onze veiligheidsprocedures. Breng ook steeds je medisch attest mee.

  • KTA Brasschaat
  • Stedelijk Lyceum Olympiade
  • Sint-Norbertus

Ben je leerling in een andere school? Zorg dan voor deze documenten: 

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.

Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Ilse Hermans

Adjunct hoofdverpleegkundige CSA