Diabeteseducator

Je eerste stagedag

Maak alle concrete afspraken voor je eerste stagedag met Lieve Verhaegen

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag?

Lees eveneens onze verdere praktische regelingen alvorens te starten met je stage.

Deze documenten heb je nodig

 • Stagecontract
  Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
 • Werkpostfiche
  Druk je werkpostfiche drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken de drie exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
 • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
  Bezorg je contactpersoon op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest
 • Aftekenlijst veiligheidsprocedure
  Lees de veiligheidsprocedure, de vertrouwelijkheidsverklaring, de procedure handhygiëne en de kwaliteitswaaier. Na het lezen van de procedures druk je de aftekenlijst af. Vul het document in, onderteken het en bezorg het aan je contactpersoon.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Jouw contactpersoon

Lieve Verhaegen

Diabeteseducator