Geneeskunde

Je eerste stagedag

Meld je aan bij de arts die je begeleidt tijdens je stage.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag?

Lees, alvorens je stage te starten onze verdere praktische regelingen.

Deze documenten heb je nodig:

Indien de universiteit KUL of UA je stage regelde, is alle administratie in orde. Vergeet echter niet je werkpostfiche en onze veiligheidsprocedures te bekijken. Breng ook steeds je medisch attest mee.

Indien je zelf je stage afsprak, dien je onderstaande documenten in orde te brengen.

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
  • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
    Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Dominique De Vos

Stafmedewerker hoofdarts