Keuken

Je eerste stagedag

Neem contact op met de keukenverantwoordelijke voor alle praktische afspraken:

Tijdens je stage draag je gemakkelijke, slipvrije en propere schoenen (enkel te dragen in het ziekenhuis). Breng je ze zeker mee?

Loop je stage op campus Antwerpen? Breng dan een hangslot voor je kleedkastje mee.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens je stage te starten onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor je eerste stagedag de onthaalbrochure door. Zorg dat je de inhoud ervan en de HACCP-procedure kent wanneer je aan je stageperiode begint. Op je eerste dag vragen we hiervoor immers een schriftelijke bevestiging.

Deze documenten heb je nodig

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
  • Medisch attest
    Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Elie Luyckx

Dienstverantwoordelijke voeding