Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie

Je eerste stagedag

Meld je om 8.00 uur aan in het teamlokaal:

 • Campus Antwerpen: tweede verdieping Apra
 • Campus Deurne: route 57

Ben je student kinesitherapie? Vraag dan naar

 • Campus Antwerpen: Marc Eyselbergs 03 240 20 70
 • Campus Deurne:  Elke Snoeks  03 320 58 52

Ben je student ergotherapie? Vraag dan naar

 • Campus Antwerpen Miranda Cordier 03 240 20 88
 • Campus Deurne : Inne Sekeris 03 320 58 36

Loop je stage op campus Antwerpen? Breng dan ook een hangslot voor je kleedkastje mee.

Je eerste stagedag haal je je AZ Monica-studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens je stage te starten onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor het begin van je stageperiode onze brochure grondig door: 

Deze documenten heb je nodig:

Indien de universiteit UA of VUB je stage kiné regelde of AP je stage ergotherapie regelde, is alle administratie in orde. Vergeet echter niet je werkpostfiche en onze veiligheidsprocedures te bekijken.

Indien je zelf je stage afsprak, dien je onderstaande documenten in orde te brengen.

 • Stagecontract
  Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
 • Werkpostfiche
  Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
 • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
  Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Kate Pattijn

Diensthoofd revalidatie