Medische beeldvorming

Je eerste stagedag

Meld je om 8.30 uur aan bij het onthaal van medische beeldvorming (route 116) op onze campus te Deurne en vraag naar Karen De Vocht.

Je AZ Monica-studentenbadge haal je op je eerste dag bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Veiligheid voor alles. Draag daarom altijd een dosismeter. Ben je van de Fontys Hogeschool? Dan ligt de jouwe klaar op je afdeling. Studenten van de Osisee Hogeschool brengen er zelf één mee.

Lees, alvorens je stage te starten, onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor je eerste stagedag de onthaalbrochure door. Zorg dat je de inhoud kent wanneer je aan je stageperiode begint. 

Deze documenten heb je nodig:

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
  • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
    Bezorg je stageverantwoordelijke op je eerste stagedag een kopie van je medisch attest.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Documenten

Onthaalbrochure (.pdf)
Aftekenlijst (.xlsx)
Kwaliteitswaaier (.pdf)
Werkpostfiche (.pdf)
Veiligheidsbrochure (.pdf)

Contactpersoon

Karen De Vocht

Diensthoofd medische beeldvorming