Mond-Kaak-Aangezicht

Je eerste stagedag

Meld je om 8.00 uur aan bij het onthaal van de afdeling MKA en vraag naar Eli Geerts.

Je AZ Monica-studentenbadge haal je op je eerste dag bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens te starten met je stage, onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor je eerste stagedag de onthaalbrochure door. Zorg dat je de inhoud kent wanneer je aan je stageperiode begint. 

Deze documenten heb je nodig:

 • Stagecontract
  Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
 • Werkpostfiche
  Vraag welke fiche voor jou van toepassing is en druk het document drie keer af: werkpostfiche administratie of werkpostfiche medisch secretariaat
  Neem het grondig door zodat je op de hoogte bent van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.
 • Medisch attest afgeleverd door een preventiedienst
  Op je werkpostfiche staat of je een medisch attest nodigt hebt. Is dat het geval? Bezorg je stageverantwoordelijke dan een kopie ervan op je eerste stagedag.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Contactpersoon

Elli Geerts

Verantwoordelijke MKA Campus Antwerpen