Oogkliniek

Je eerste stagedag

Neem contact op met Eline Dumont voor alle concrete afspraken.

Je AZ Monica-studentenbadge ontvang je op je eerste dag bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag? 

Lees, alvorens te starten met je stage, onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor je eerste stagedag de onthaalbrochure door. Zorg dat je de inhoud kent wanneer je aan je stageperiode begint. 

Deze documenten heb je nodig

  • Stagecontract
    Zorg voor drie exemplaren ondertekend door jou en je schoolverantwoordelijke. Geef ze af aan je contactpersoon op de stageplaats.
  • Werkpostfiche
    Druk het document drie keer af en lees het grondig door. Zo ben je op de hoogte van alle risicofactoren op je afdeling. Onderteken alle exemplaren en bezorg ze aan je contactpersoon.

De stageverantwoordelijke van AZ Monica ondertekent alle documenten en laat je telkens twee exemplaren van het stagecontract en de werkpostfiche terugbezorgen.

Belangrijk: bezorg ons al deze documenten stipt. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Jouw contactpersoon

Eline Dumon

Diensthoofd administratie oogkliniek