Verpleegkunde bachelor: verdiepende stage vierde jaar

Ben je vierdejaarsstudent Bachelor Verpleegkunde? Dan zijn deze verdiepende stages bij AZ Monica jou misschien wel op het lijf geschreven. Ontdek ze! Je vindt alle stagefiches hieronder bij documenten.

Je eerste stagedag

We verwachten je om 08u00 voor een introductie en rondleiding

  • Campus Antwerpen: wachtzaal 2 (route 163)
  • Campus Deurne: onthaal

Vooraf haal je je AZ-Monica studentenbadge op bij het onthaal van je stagecampus. Vergeet je ze zeker niet terug in te leveren op je laatste stagedag?

Loop je stage op campus Antwerpen? Breng dan ook een hangslotje mee voor je kleedkastje.

Lees, alvorens te starten met je stage, onze verdere praktische regelingen.

Belangrijk: Neem voor het begin van je stageperiode de stagefiche van je afdeling grondig door.

Bereid je grondig voor:

Druk het schooloverschrijdend document dagreflecties af. Gebruik het om je stagedoelstellingen te formuleren en je stageportfolio te beschrijven.

Download het feedbackdocument ter voorbereiding van je tussentijdse en eindevaluatie. Vul het in en bezorg het  bij de start van je stage aan je mentor. Zo maken we samen werk van een leerrijke stageperiode!

Deze documenten heb je nodig

Belangrijk: zorg voor een correcte administratieve afhandeling. Anders loop je het risico dat we je stage moeten weigeren.

Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Documenten

Campus Antwerpen en Deurne Dagziekenhuis (.pdf)
Campus Antwerpen en Deurne Dialyse (.pdf)
Campus Antwerpen en Deurne Geriatrie (.pdf)
Campus Antwerpen en Deurne Operatiekamer (.pdf)
Campus Deurne Intensieve Zorgen (.pdf)
Campus Deurne A3 Short Stay Chirurgie (.pdf)
Campus Deurne A4 Algemene Heelkunde (.pdf)
Campus Deurne B2 Interventionele Cardiologie en Algemene Interne (.pdf)
Campus Deurne Neurologie/ Neurochirurgie/ Stroke Unit (.pdf)
Campus Deurne Pediatrie (.pdf)
Campus Deurne Oncologie/ Inwendige geneeskunde (.pdf)
Campus Deurne Dagziekenhuis Oncologie (.pdf)
Campus Deurne D1 Orthopedie (.pdf)
Campus Deurne Cardiologie_CCU / Pneumologie (.pdf)
Campus Deurne Oogkliniek (.pdf)
Campus Deurne Endoscopisch platform (.pdf)
Campus Antwerpen 1NB Algemene heelkunde (.pdf)
Campus Antwerpen Paaz (.pdf)
Campus Antwerpen 3OB Neurologische Revalidatie (.pdf)
Campus Antwerpen 3NB locomotorische revalidatie (.pdf)
Campus Antwerpen 5OB Short stay chirurgie /Slaapkliniek (.pdf)
Campus Antwerpen Pijncentrum (.pdf)
Campus Antwerpen mond-kaak- aangezichtschirurgie (.pdf)

Contactpersoon

May Van Riel

Begeleidingverpleegkundige