Spiritueel-Pastoraal Zorgverlener

Job Zorg

CampusDeurne, Antwerpen

Contract Onbepaalde duur

Werkuren 19u

Wat je doet

De kernopdrachten van de spiritueel-pastoraal zorgverlener zijn als volgt samengevat:

 • Je integreert je in het multidisciplinair zorgteam (psychologen, sociale dienst, palliatief support team etc.)
 • Je bent specifiek verantwoordelijke voor de individuele spirituele en pastorale zorg en begeleiding van patiënten, hun familie en naastbestaanden. Voor hun vragen rond zinsbeleving en existentie. Je kan deel uitmaken van het palliatief supportteam, ethische commissie en interne opvangteam.
 • Je kan voorgaan in gemeenschappelijke liturgische vieringen, toediening van ziekenzegening en religieuze animatie. Ten behoeve van de patiënten organiseer je deze vieringen en ondersteuning in het ziekenhuis op beide campussen.
 • Vanuit de AZ Monica visie over diversiteit en inclusie bouw je de spirituele en pastorale en zinzorg uit in een team met het oog voor alle patiënten ongeacht hun geloofsovertuiging, religie of filosofische achtergrond. Hierdoor geef je een concrete vertaling aan humane academische zorg.
 • Je bevordert de samenwerking met een team van vrijwilligers die de spirituele en pastorale zorgverleners ondersteunen in hun opdracht
 • Je ondersteunt eveneens de andere zorgverleners en medewerkers in bijzondere situaties waarbij emoties omtrent levensvragen, verlies, lijden en verdriet aanwezig zijn.
 • Je begeleidt nabestaanden bij de begroeting in het mortuarium.
 • Je hebt aandacht voor de vorming en ondersteuning van medewerkers inzake pastoraal en zingeving.

Waarom is dit iets voor jou?

 • Je beschikt over een diploma van godsdienstwetenschappen, pastoraaltheologie en zo nodig aanvullend Pastoraal Handelen

 • Je beschikt over een grote kennis van culturen, religies en hoe deze diversiteit van patiënten omgaan met drempelmomenten (van geboorte tot levenseinde) in hun leven

 • Je stelt je actief op om mee te denken en te werken aan een toekomstgerichte pastorale zorg binnen de organisatie.
 • Je bent bereid om pastorale groepssupervisie te volgen en te blijven bijscholen.
 • Je beschikt over de nodige psychische, fysische en spirituele draagkracht en levenservaring m.b.t. deze taakuitoefening

 • Je onderhoudt een netwerk met andere pastorale zorgverleners zodat het delen van kennis en ervaring een meerwaarde creëert in AZ Monica.

 • Je volgt trends en evidentie betreffende spirituele, pastorale zorg en zingeving op zodat je steeds kan inspelen op de actuele behoeften van onze patiënten

 • Je bent empatisch, communicatief, kan goed samenwerken, maar toch zelfstandig je mannetje staan.
 • Je bent bereid te werken over onze 2 campussen en tijdens het weekend.
 • Je kan overweg met de computer en met de gebruikelijke Microsoft programma’s.

Wat je krijgt

 • We bieden je een halftijds contract van onbepaalde duur aan.
 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens ziekenhuisbarema’s en relevante anciënniteit wordt overgenomen. Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques, dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, pilates-sessies, lunchwandelingen….
Katrin Vandael

Ik behartig jouw sollicitatie

Katrin Vandael

Stafmedewerker Personeelszaken