JobsVacaturesVerpleegkundige cardiologie- CCU- cathlablounge- pneumo

Verpleegkundige cardiologie- CCU- cathlablounge- pneumo

Job Zorg

CampusDeurne

Contract Onbepaalde duur

Werkuren Voltijds/Deeltijds

Wat je doet

Onze afdeling cardiologie is een acute afdeling cardiologie met een afdeling CCU (bedside monitoring) ook hebben wij een aantal telemetrie bedden. Wij werken nauw samen met het cathlab. Het betreft een combinatie van acute vb. pneumonie, longembolen en meer chronische aandoeningen zoals COPD patiënten. Sinds januari 2021 hebben wij ook een cathlablounge op de dienst (daghospitaal voor arteriële punctie).

Als verpleegkundige op onze afdeling cardiologie kom je in aanraking met de volgende technische handelingen :

 • Infuustherapie : perifeer en via centrale katheter.
 • Perifere bloednames en plaatsen van perifere katheters.
 • Voorbereiding en nazorg van patiënten die een coronarografie en
  of een percutane coronaire interventie hebben ondergaan.
 • Zuurstof therapie
 • Opvolgen telemetrie en bedsidemonitoring
 • Medicatiebeleid: oraal, subcutaan, intraveneus, intramusculair
 • Zorg aan stervende, palliatieve patiënten en overledenen.
 • Werken met computer tot aan het bed van de patiënt.
 • ISBARR-communicatie tijdens briefings en telefoongesprekken.
 • EWS-parameteranalyse ter voorkoming van complicaties.

Verder voer je de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).

Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.

Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.

Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.

Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.

Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.

Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).

Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Waarom is dit iets voor jou?

 • Je beschikt over een diploma bachelor of HBO5 verpleegkunde
 • Je bent bereid dag- en nachtdienst te doen
 • Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit
 • Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
 • Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
 • Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.

Wat je krijgt

 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens ziekenhuisbarema’s met specifieke voorwaarden: relevante anciënniteit wordt overgenomen of je start met minimaal 3 jaar anciënniteit, die stijgt naar 5 jaar vanaf het derde werkjaar. Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria aan een democratisch prijsje krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques, dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, yoga sessies, lunchwandelingen….

De procedure

ONLINE SOLLICITATIE

We ontvangen je persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief.

CV SCREENING

We bekijken je kandidatuur en doen een 1ste selectie.

SELECTIEGESPREK

Geselecteerd? Je ontvangt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

CONTRACT VOORSTEL

Hoera! Jij mag bij ons starten.

Joyce Notelé

Ik behartig jouw sollicitatie

Joyce Notelé

Stafmedewerker Personeelszaken