Apotheek

Ons streefdoel is het leveren van een continue kwalitatieve farmaceutische zorg voor iedere patiënt in AZ Monica.  We streven hierbij steeds de ‘5 right’ van medicatietoediening na:

  • Het juiste geneesmiddel
  • Met de juiste dosis
  • Bij de juiste patiënt
  • Op het juiste tijdstip
  • Via de juiste toedieningsweg

In samenwerking met het verpleegkundig en medisch korps zorgen we voor een correcte en tijdige distributie, toediening en facturatie van alle geneesmiddelen, medische materialen en implantaten.   We organiseren dit op een kwalitatieve, efficiënte en economische verantwoorde manier.

Daarnaast staat ons apotheekteam in voor de aankoop, het stockbeheer en de correcte bewaring van al deze geneesmiddelen en materialen, alsook voor het bereiden van de chemo’s en andere steriele en niet-steriele magistrale bereidingen.  

Onze apothekers bieden de artsen en verpleegkundigen hun klinische services aan en nemen deel aan verschillende multidisciplinaire werkgroepen en comités.

Kortom: zowel binnen de muren van de apotheek als op de verpleegafdelingen werken we elke dag mee aan een kwaliteitsvolle en veilige medicatiezorg.

Team

Contact

Medicatie tijdens je verblijf

Afhalen medicatie

Parenterale voeding thuis

Nuttige links