Parenterale voeding thuis

Indien je niet (genoeg) kan gevoed worden via de mond, dan kan de behandelende arts voorstellen om kunstmatige voeding te krijgen. Als de voeding via een dun slangetje rechtstreeks in de bloedbaan komt, dan spreken we over totale parenterale voeding (= TPN).

TPN wordt afgeleverd via de ziekenhuisapotheek, samen met het toedieningsmateriaal (1 dagkit/dag en 1 weekkit/week). Hiervoor heeft AZ Monica een samenwerking met de firma Baxter. Meer info over je therapie is terug te vinden in de brochure ‘Naar huis met TPN’ (link naar brochure voorzien)

Samengevat: wie doet wat?

Jij als patiënt:

 • Handtekent een toestemmingsformulier voor het verzamelen en verwerken van vertrouwelijke gegevens en bezorgt dit aan de ziekenhuisapotheek.
 • Huurt een infuusstaander bij de mutualiteit.
 • Bezorgt naam, telefoonnummer en e-mailadres van je thuisverpleegkundige aan verpleegkundige op dienst of behandelende arts. Indien je nog geen thuisverpleegkundige hebt, dan kan de ziekenhuisapotheek een thuisverpleegkundige laten voorzien door de firma Baxter.
 • Bezorgt het bewijs van goedkeuring van de mutualiteit aan de ziekenhuisapotheek. Je betaalt 0,62€/dag tijdens de ganse periode van de parenterale voeding thuis.

De behandelende arts:

 • Bezorgt aan de ziekenhuisapotheek een voorschrift voor aflevering van TPN en een aanvraag voor terugbetaling, alsook een voorschrift voor de thuisverpleging.
 • Volgt de therapie verder op.

De ziekenhuisapotheker

 • Bezorgt aanvraag voor terugbetaling aan de mutualiteit.
 • Vraagt aan de firma Baxter om een thuisverpleegkundige te voorzien indien je nog geen thuisverpleegkundige hebt.
 • Vraagt aan de firma Baxter om een voedingspomp te laten leveren indien TPN niet kan toegediend worden via een rolklem.
 • Zet TPN en materialen klaar voor levering aan huis door Baxter. Levering aan huis is mogelijk op maandag in even weken (dus 1x/2 weken, kosteloos). Valt de opstart niet samen met het transportmoment, dan kan je TPN en materialen (laten) afhalen aan de balie van de apotheek.
 • Geeft bij opstart de Baxter home care map mee waarin alle info staat voor de thuisverpleegkundige.
 • Overlegt op vrijdag voorafgaand aan levering op maandag met behandelende arts en thuisverpleegkundige i.v.m. verderzetting therapie of regelt de ophaling van resterend materiaal bij stopzetting therapie.
 • Communiceert met de thuisverpleegkundige indien er zich problemen stellen met de TPN zelf of het toedieningsmateriaal.