ZorgaanbodDagziekenhuis

Dagziekenhuis

Steeds meer ingrepen gebeuren zonder overnachting in het ziekenhuis. Via deze site willen wij U alvast meer informatie verstrekken zodat uw opname in het dagziekenhuis optimaal kan verlopen.

Voor je ingreep

De dag van je ingreep

Na je ingreep

Team