ZorgaanbodGeriatrie

Geriatrie

Het AZ Monica wil een prominente rol spelen als regionaal ziekenhuis en de dienst cardiologie wil zich hierin als een sterke eenheid profileren, doch met de nadruk op een persoonlijke aanpak waar de patiënt door zijn vertrouwde cardioloog wordt bijgestaan en gesteund wordt door een team ervaren collega-cardiologen en verpleegkundigen. Lees alvast ons jaarverslag 2018!

Consultatie

Campussen

Nieuws

Geriatrisch dagziekenhuis

Opname

Paramedisch team

Team

Zorg voor hartpatiënten

Zorg voor hartpatiënten

De zorg voor hartpatiënten wordt steeds complexer met subdisciplines als ischemisch hartlijden, hartfalen en electrofysiologie die vaak als een apart vakgebied worden gezien. Om deze zorg voor onze patiënten zo kwaliteitsvol mogelijk te houden, heeft onze dienst cardiologie een nauw samenwerkingsverband gesloten met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onder de noemer UCNA (Universitair Cardiologisch Netwerk Antwerpen). In dat opzicht werden in 2014, naast de zetelende cardiologen, drie nieuwe cardiologen aangeworven, ieder met een specifiek profiel om de dienst cardiologie in AZ Monica verder uit te bouwen en te versterken.

Optionele knop