Onze visie

AZ Monica is Baby- en Moedervriendelijke ziekenhuis

Al jaren streeft de dienst materniteit van AZ Monica een goed borstvoedingsbeleid na. De voorbije jaren werden er extra inspanningen geleverd om een internationale erkenning, het BFHI-certificaat (Baby Friendly Hospital Initiative), te verkrijgen door te voldoen aan de voorwaarden en doelstellingen die UNICEF en de WereldGezondheidsOrganisatie nastreven voor de zorg van moeder en kind.

Op 18 april 2013 kreeg het AZ Monica voor de eerste keer het kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ overhandigd.

Om deze internationale erkenning te bekomen, moet het ziekenhuis voldoen aan behaalde voorwaarden die moeten helpen om elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen te geven op een optimale gezondheid. AZ Monica volgt de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’ op. Daarnaast is er het ‘Mother Friendly Hospital Initiative’ dat aandacht besteedt aan de zorg voor zwangere vrouwen.

Babyvriendelijke initiatieven: 10 vuistregels

  • De dienst vrouw en kind heeft een borstvoedingsbeleid op papier gezet. Alle betrokken medewerkers leren de vaardigheden aan die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid.
  • Alle zwangere vrouwen krijgen, via de prenatale consultatie en tijdens infosessies rond borstvoeding, informatie over het belang en de praktijk van het borstvoeding geven.
  • Onmiddellijk na de geboorte wordt het huidcontact tussen moeder en baby toegepast. Dit draagt bij tot een goede moeder-kind binding en een goede aanpassing van de baby op vlak van ademhaling, temperatuur, hartslag, bloedsuikergehalte en immuniteit. Moeders worden geholpen met het eerste aanleggen.
  • Elke moeder wordt geleerd hoe zij de baby moet aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kan houden, ook als haar baby van haar gescheiden moet worden.
  • Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij dit door de arts wordt aanbevolen.
  • Moeder en kind blijven dag en nacht samen op de kamer. Op die manier leert de moeder de noden van haar baby kennen en kan de moeder snel reageren op honger- of andere signalen van het kind.
  • Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd, d.w.z. telkens de baby er om vraagt.
  • Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen, wordt geen speen of fopspeen gegeven, zodat zij goed aan de borst leren drinken en de melkproductie voldoende stimuleren.
  • De dienst vrouw en kind verwijst door naar zelfstandige vroedvrouwen, lactatiekundigen, borstvoedingsorganisaties en kraamzorgcentra om, ook in de thuissituatie, de continuïteit in de begeleiding van de borstvoeding te waarborgen.

AZ Monica respecteert de keuze van elke moeder maar streeft door goede informatie naar een 75% borstvoedende moeders.