Bevalling

Mag mijn partner bij de bevalling aanwezig zijn?

 • Je partner of je 1 vertrouwenspersoon mag zeker aanwezig zijn voor, tijdens en na de bevalling.
 • Jouw partner dient in de verloskamer te blijven. 
 • Probeer al je bagage voor je verblijf meteen mee te brengen naar de verlosafdeling. 
 • Heeft jouw partner COVID-19 symptomen? Dan mag deze niet aanwezig zijn. Je mag dan uiteraard wel een andere vertrouwenspersoon meebrengen om je bij te staan. 

Hoe verloopt de bevalling?

 • Bij aankomst op de afdeling wordt je temperatuur gemeten en bevragen we naar COVID-19 symptomen. (koorts, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, spierpijn, conjuctivitis ). Enkel indien je koorts of andere symptomen hebt, zal er een test op COVID-19 uitgevoerd worden. 
 • Alle personeelsleden dragen een masker en ook jij en je partner krijgen er één aangeboden.  
 • Er wordt jullie gevraagd om je masker op te zetten wanneer er een zorgverlener op de kamer komt. 

Mag ik in bad tijdens de arbeid?

 • Indien je geen symptomen hebt, mag je zeker tijdens de arbeid in bad indien je dat wenst. 
 • Voor jou veiligheid en van je baby is het momenteel afgeraden om in bad te bevallen.

Mag mijn zelfstandige vroedvrouw de arbeid en bevalling in het ziekenhuis nog begeleiden?

Op onze materniteit is jouw zelfstandige vroedvrouw nog altijd welkom. Je hebt ernaar uitgekeken om dat samen met hen te doen, dat gaan we jou zeker niet afnemen. We weten dat jouw emotioneel welbevinden in deze unieke fase van je leven erg belangrijk is! Lekker in jullie cocon beleven jullie de komst van jullie baby, waar we graag steun geven om op een natuurlijke, serene manier te bevallen volgens jullie wensen. 

Heb je geen COVID-19 symptomen of wijst de test uit dat je niet besmet bent met het COVID-19 virus?

 • Dan verloopt de bevalling helemaal zoals voorheen. Ook huid-op-huidcontact met de baby is perfect mogelijk. 
 • Onze vroedvrouwen en gynaecologen dragen persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens jouw bevalling. (masker, aangezichtsscherm, schort, handschoenen ) 

Heb je COVID-19 symptomen of wijst de test uit dat je besmet bent met het COVID-19 virus?

 • Onze vroedvrouwen en gynaecologen dragen persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens jouw bevalling. 
 • Om jouw baby in alle veiligheid te kunnen verwelkomen, is huid-op-huidcontact hier dan niet mogelijk. 
 • Je mag je baby natuurlijk wel knuffelen, maar dan dien je een mondneusmasker op te zetten.
 • Knuffelen en huid-op-huidcontact met papa is natuurlijk wel mogelijk.
 • Er zal ook een kinderarts aanwezig zijn bij jouw bevalling. 
 • Indien jij als mama geen ernstige symptomen hebt, blijft de baby op de kamer.

Mag mijn partner bij een keizersnede aanwezig zijn?

 • Indien jij of jouw partner geen COVID-19 symptomen hebben, mag jouw partner aanwezig zijn tijdens de keziersnede in het operatiekwartier.  
 • Je baby mag zeker nog steeds huid-huidcontact hebben na de geboorte en de vroedvrouw blijft gedurende de ingreep in jou nabijheid.

Hoe zien het verloskwartier, de kraamafdeling en neonatologie eruit?

Bekijk hier hoe wij te werk gaan!