Info voor verwijzers

Het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U leest er meer over op de website van het RIZIV

Download een algemeen aanvraagformulier radiologie

Download een aanvraagformulier MR.

Gelieve uw patiënt eraan te herinneren het aanvraagformulier mee te brengen naar het onderzoek.

Medische beelden opvragen

Als behandelende arts kunt u de resultaten van de gevraagde beeldvorming voor uw patiënt opvragen via PACS on WEB.

Medische vragenlijst

Indien contrastonderzoeken overwogen worden dient bij risicopatiënten de creatininewaarde meegedeeld te worden.

Vooraleer we een MR-onderzoek kunnen uitvoeren, hebben we om veiligheidsredenen een aantal (medische) gegevens nodig van de patiënt.

De patiënt dient deze vragenlijst ingevuld mee te brengen naar het onderzoek. •

Download een MR-vragenlijst. o Nederlands o Engels o Frans