BMD

Een bot mineralen densiteitsmeting (BMD) is een röntgenonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer lage hoeveelheid röntgenstralen. Hierbij wordt de dichtheid van het bot gemeten.

Men maakt standaard een opname van de lage rug en de rechter heup. Deze waarden worden via een computer omgezet in een grafiek en vergeleken met de relevante referentiewaarden.

Dit onderzoek is volledig pijnloos.

Röntgenstralen kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn, bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld of vervangen door een ander onderzoek. Meldt dit ook altijd vóór het onderzoek aan de medisch beeldvormer.