Mammografie

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten, hierbij worden de verschillende structuren in de borst zichtbaar gemaakt. Op de beelden van de mammografie kunnen kleine veranderingen  in het licht gesteld worden , ook als deze nog niet voelbaar zijn.

De medisch beeldvormer maakt standaard twee opnamen van elke borst door uw borst op een plaat te leggen en kortdurend het borstweefsel samen te drukken. Meestal is de druk wat vervelend, soms zelfs pijnlijk.

Een mammografie wordt meestal aangevuld met een echografie.

Er is geen specifieke voorbereiding nodig en u dient niet nuchter te zijn. Vermijd voor het onderzoek deodorant, zalf en bodylotion. 

Een mammografie wordt, voor uw comfort en een betere beeldkwaliteit bij voorkeur uitgevoerd in het begin van de menstruatiecyclus. Deze regel vervalt uiteraard vanaf de menopauze.

Een mammografie is perfect mogelijk met borstprothesen. Meldt dit altijd voor het onderzoek aan de medisch beeldvormer,  zodat het programma en de druk kan worden aangepast.

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn, bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld of vervangen door een ander onderzoek. Meldt dit ook altijd vóór het onderzoek aan de medisch beeldvormer