Kaakchirurgie

Orthognatische chirurgie is steeds een gecombineerde behandeling bestaande uit orthodontie en chirurgie.

Bij een onregelmatige kaak- en tandstand kunnen de normale kaakfuncties in het gedrang komen.

De meest voorkomende klacht is pijn in de kaken, kaakgewrichten en tanden. Slecht kunnen kauwen en ook moeilijkheden om de mondhygiëne op peil te houden (borstelen, flossen). Voortijdig tandverlies door overbelasting, vernauwde bovenste luchtweg met snurken, sliklast en spraakproblemen zijn andere voorbeelden. Door de behandeling ervan wordt meestal een verbetering van deze klachten bekomen, zodat op lange termijn de kauwfunctie kan bewaard blijven.

Het is natuurlijk beter deze klachten te voorkomen dan te genezen, daarom wordt er bij een onregelmatige kaakstand reeds op jongere leeftijd geanticipeerd door een gecombineerde orthodontische – orthognatische behandeling.

Het gunstig effect van deze behandeling op het uiterlijk is mooi meegenomen en kan ook in de planning reeds gedeeltelijk voorspeld worden. Uiterlijk en kaakverhouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.