Nefrologie

Bent u patiënt en denkt u mogelijks een nieraandoening te hebben? Wat te doen?

 • U heeft pijn in de nierstreek
 • U watert bloed
 • Bij een bloedonderzoek werd er een verminderde nierfunctie vastgesteld en de huisarts of een andere arts heeft u doorverwezen
 • Bij een urineonderzoek werden er rode bloedcellen in de urine gevonden of eiwitten en de huisarts of een andere arts heeft u doorverwezen
 • In de familie werd er een erfelijke nieraandoening vastgesteld

Hoe komt u in contact met de nierspecialist?

 • De huisarts of een ander arts heeft u doorverwezen , maar de afspraak is niet dringend
 • De huisarts of een andere arts wil u doorverwijzen en de afspraak is dringend
 • U bent om een andere reden op de spoedafdeling of intensieve zorgen afdeling beland en men stelt bijkomend een nierprobleem vast
 • U bent om een andere reden gehospitaliseerd en men stelt bijkomend een nierprobleem vast

Waar kan u terecht bij een nierspecialist verbonden aan het AZ Monica? 

Hoe bereidt u uw bezoek aan de nierspecialist voor?

Wat gebeurt er als uw nieren om één of andere reden plots blokkeren? ( Acute nierinsufficiëntie )

Wat gebeurt er als uw nieren stilletjes aan achteruit gaan? ( Chronische nierinsufficiëntie )

Soms zijn de nieren zelf niet geblokkeerd, maar is er een probleem met de aanvoer of de afvoer van de nieren; wat dan?

 • Probleem met de slagader die naar de nieren gaat
 • Probleem met de urineleider 
 • Probleem met de blaas

Welke onderzoeken van de nieren kunnen er gedaan worden?

 • Nazicht urinestaaltje
 • Nazicht 24 uurs urine collectie
 • Echografie van de nieren
 • CT scan van de nieren
 • MRI scan van de nieren
 • Bloedonderzoek
 • Nierbiopsie
 • Arteriografie van de nieren
 • Doppler onderzoek van de nieren en de slagaders van de nieren
 • Isotopen onderzoek van de nieren 
 • Andere onderzoeken hebben meer te maken met de urinewegen en zullen voorgeschreven worden door de uroloog
 • Andere zeldzamere onderzoeken

De werking van uw nieren is ernstig achteruit gegaan en de functie van de nieren moet worden overgenomen door middel van een nierfunctie vervangende therapie: welke mogelijkheden zijn er?

U moet een keuze maken tussen verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie: hoe gaat dit in zijn werk? Kan u ook beslissen om geen nierfunctie vervangende therapie te krijgen?

Wat is de voorbereiding voor buikspoelingen? ( peritoneaal dialyse )

Wat is de voorbereiding voor de kunstnier? ( hemodialyse )

Wat is de voorbereiding voor de kunstnier thuis? ( thuis hemodialyse )

Wat is de voorbereiding voor een niertransplantatie? ( donor nier ontvangen )

Wat als u overweegt een nier te doneren aan iemand met ernstige achteruitgang van de nierfunctie?

Kan u van gedacht veranderen nadat u al gekozen had voor één vorm van nierfunctie vervangende therapie en deze misschien intussen ook al krijgt?

Hoe wordt u opgevolgd in geval van een behandeling met:

 • De kunstnier ( hemodialyse )
 • De kunstnier thuis ( thuis hemodialyse )
 • De buikspoelingen ( peritoneaal dialyse )
 • De niertransplantatie ( donornier )
 • Indien u geen nierfunctie vervangende therapie wenst

Hoe gebeurt de communicatie met de huisarts, de thuisverpleging, de home, de familie?

Met welke diensten werken de nierspecialisten nauw samen?

Zijn er zelfhulpgroepen voor mensen met nierproblemen?

Is een nierfunctie vervangende therapie wel betaalbaar?

Als ik nierfunctie vervangende therapie nodig heb, heb ik dan nog lang te leven? 

Zijn er ook aandoeningen van de nieren waarbij de werking van de nieren niet achteruit gaat?

Kunnen mijn nieren nog terug beter worden? 

Wat kan ik doen om mijn nieren te sparen? 

Wat is een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie? 

Bent u patiënt en denkt u mogelijks een nieraandoening te hebben? Wat te doen?

 • U heeft pijn in de nierstreek
  • Een echte nierziekte geeft meestal geen pijnklachten. Vele mensen met vergevorderde achteruitgang van de nierfunctie hebben nooit iets gevoeld. Wanneer u wel pijn ervaart thv de nierstreek, is dit vaak een probleem van de rug of is dit een gevolg van een urologisch probleem ( probleem thv de urinewegen). Indien u pijn heeft thv de nierstreek is het dus meestal niet nuttig om meteen een nierspecialist te contacteren. Via de huisarts kan er eventueel eerst beeldvorming gebeuren (echografie van de nieren of CT Scan) en kan de werking van de nieren nagegaan worden door een bloedonderzoek. Ook bij de huisarts kan er al een urinestaaltje bekeken worden om te zien of er bv rode bloedcellen aanwezig zijn in de urine die zouden kunnen wijzen bv. op een steentje in de urinewegen. De huisarts kan dan beslissen of u best eerst gezien wordt door de nefroloog (nierspecialist ), de uroloog (specialist van de urinewegen), of dat het probleem eerder van uw rug zou komen. 
 • U watert bloed
  • Een echte nierziekte veroorzaakt meestal geen bloed in de urine die je met het blote oog kan waarnemen. Wanneer u zelf thuis kunt vaststellen dat er bloed in de urine aanwezig is, dan zal dit meestal een gevolg zijn van een urologische aandoening (urinewegen). Via de huisarts kan u evl eerst langs het labo gaan om een VERS GEPRODUCEERD urinestaal te laten nakijken met de vraag om ook de vorm van de rode bloedcellen (morfologie) te laten nakijken; zo de rode bloedcellen niet vervormd zijn, gaat u best eerst naar de uroloog (specialist van de urinewegen); zo de rode bloedcellen wel vervormd zijn ( in een VERS GEPRODUCEERD urinestaal dat ONMIDDELLIJK door de laborant wordt bekeken),  dan wordt u best toch eerst naar de nefroloog (nierspecialist) verwezen. 
 • Bij een bloedonderzoek werd er een verminderde nierfunctie vastgesteld en de huisarts of een andere arts heeft u doorverwezen
  • U krijgt een afspraak bij één van onze nefrologen (nierspecialisten). Bij een eerste afspraak kan u zich verwachten aan een gesprek en een beperkt klinisch onderzoek. Evl. zal de nefroloog nog een bijkomend onderzoek vragen, dat ofwel aansluitend op de raadpleging, of kort daarop, kan plaatsvinden. In eerste instantie gaat het dan meestal om een bijkomende bloedname, een urine onderzoek, een echografie of een CT scan of isotopen scan. 
  • Naargelang de resultaten die hieruit voortvloeien, wordt er dan al dan niet een vervolgafspraak gemaakt. 
  • Zo wenselijk zal u mogelijks ook documenten meekrijgen voor de huisarts en/of de ziekenkas ter inclusie in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. 
  • Zie ook: hoe bereidt u uw bezoek aan de nierspecialist voor?
  • Zie ook: welke onderzoeken van de nieren kunnen er gedaan worden?
  • Zie ook: wat is een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie?
 • Bij een urineonderzoek werden er rode bloedcellen in de urine gevonden of eiwitten en de huisarts of een andere arts heeft u doorverwezen
  • bij aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine, zal er gevraagd worden om een vers urinestaal te produceren op het labo zodat een laborant dit dan onmiddellijk kan bekijken om de vorm van de rode bloedcellen te beoordelen; bij vervormde rode bloedcellen is de kans groter dat u een nierziekte hebt ( glomerulonefritis ); bij niet vervormde rode bloedcellen is de kans groter dat u een aandoening hebt thv de urinewegen. 
  • Zie ook: u watert bloed
  • Wanneer er eiwitten gevonden worden in de urine, is het ook van belang om te weten om hoeveel eiwitten het gaat; om dit precies te meten zal er gevraagd worden om de urine 24 uur bij te houden ( zie ook: welke onderzoeken van de nieren kunnen er gedaan worden? > nazicht 24 uurs urine collectie ). Wanneer het eiwitverlies via de urine meer dan een gram bedraagt, en meer nog wanneer het eiwitverlies meer dan 3 gram bedraagt, wordt de kans groter dat u een echte nierziekte hebt ( glomerulonefritis ) of dat de nieren toch belangrijk zijn aangetast door een andere aandoening die u zou hebben zoals diabetes. 
  • Bij vervormde rode bloedcellen in de urine, zeker in combinatie met belangrijk eiwitverlies en/of een recente vertraging van de werking van de nieren, wordt de kans groter dat u een nierbiopsie zal nodig hebben om te bewijzen wat er juist aan de hand is en om zo mogelijk een behandeling te kunnen starten ( zie ook brochure nierbiopsie )
 • In de familie werd er een erfelijke nieraandoening vastgesteld
  • Wanneer er bij een familielid een erfelijke nieraandoening wordt vastgesteld kan het zijn dat u gecontacteerd wordt voor een gesprek en/of bloedname met al dan niet nog een bijkomend onderzoek. Meestal gaat dit via een universitair ziekenhuis dat beschikt over een dienst genetica ( erfelijkheidsleer ). 
  • Wanneer u zelf ongerust bent, kan u ook een afspraak maken met een nefroloog ( nierspecialist ) of huisarts; er kan dan alvast gekeken worden in een bloedname of uw nierfunctie is achteruit gegaan en in een urine staal kan er alvast gekeken worden of er rode bloedcellen of eiwitten in uw urine aanwezig zijn die zouden kunnen wijzen op een probleem met de nierfiltertjes. Naar de vorm van de nieren kan gekeken worden dmv een echografie of Ct scan of MRI scan ( magnetische scan ) Moet nog navragen welke weg te volgen ivm beroepsgeheim