ZorgaanbodPsychiatrie

Psychiatrie

De PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) is een opname-afdeling die bedoeld is voor patiënten met acute psychische problemen of patienten die in een crisissituatie verkeren. Opname gebeurt op vrijwillige basis na doorverwijzing van een (huis)arts of zorginstelling.

Aanmelding opname

Verloop opname

Behandeldoelstelling

Therapeutische programma’s

Team

Gespecialiseerd en geïndividualiseerd behandelaanbod

De PAAZ beschikt over dertig bedden en voorziet in een gespecialiseerd en geïndividualiseerd behandelaanbod voor patiënten van achttien jaar en ouder. Onder leiding van medisch diensthoofd dokter Bart Van den Bossche en hoofdverpleegkundige Freek Somers, staat een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten en sociaal – maatschappelijk werkers in voor de behandeling en de dagelijkse zorg voor de patiënten.