Psychiatrie

De PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) is een opname-afdeling die bedoeld is voor patiënten met acute psychische problemen of patienten die in een crisissituatie verkeren. Opname gebeurt op vrijwillige basis na doorverwijzing van een (huis)arts of zorginstelling.

Aanmelding opname

Verloop opname

Behandeldoelstelling

Therapeutische programma’s

Team