Slaaponderzoek

Een slaaponderzoek, ook polysomnografie (PSG) genoemd, is een diagnostische test die wordt uitgevoerd in de slaapkliniek van het ziekenhuis. Er worden verschillende gegevens verzameld die belangrijk zijn om een goed beeld te hebben van je slaap. De bevindingen van dit onderzoek worden steeds afgetoetst aan je eigen klachten en belevingen, om tot een zo correct mogelijke diagnose te komen. 

Voorbereiding

Het is belangrijk om een zo correct mogelijk beeld te hebben van je slaap. We vragen daarom op de dag van het slaaponderzoek de consumptie van alcohol en caffeïnehoudende dranken (koffie, thee, cola) te vermijden. Je neemt de medicatie die je altijd neemt gewoon verder, ook slaapmedicatie. Je zal gevraagd worden om je actuele medicatielijst op te schrijven. In het geval je erg angstig zou zijn of de slaap niet kan vatten tijdens de overnachting in het ziekenhuis, kan je vragen om medicatie om in te slapen (Zolpidem). We vragen de haren vooraf te wassen en geen haarproducten te gebruiken, met het oog op een goede registratie van de elektroden. Je nachtkledij bestaat bij voorkeur uit een los bovenstuk met korte mouwen, ook een kamerjas en pantoffels kunnen handig zijn. Je wordt reeds na de middag verwacht in het ziekenhuis, zodat we voldoende tijd hebben om je te installeren op je kamer en de meetapparatuur aan te koppelen. 

Verloop

Je zal tijdens het onderzoek slapen in een kamer die hiervoor speciaal is uitgerust. Je zal aan verschillende meetinstrumenten worden gekoppeld door middel van elektroden op verschillende plaatsen van het lichaam :

  • Hoofd : om je hersengolven te meten
  • Naast de ogen : om je oogbewegingen te meten
  • Kin en been : om spierspanning en beweging te meten
  • Borst : om je hartactiviteit te meten
  • Vinger : om het zuurstofgehalte in je bloed te meten

In de kamer hangt een infraroodcamera en geluidssysteem, die de slaaplaborant toelaten om een visuele en auditieve analyse te maken van je slaap vanop afstand. Er worden ook elastische banden rond de borstkas aangebracht om je ademarbeid te meten. 

We verkrijgen op deze manier de informatie die nodig is om een studie te doen van je ademhaling, zuurstofwaarden, snurken, hartslag, slaapstadia, slaaphouding en beenbewegingen. Deze informatie wordt digitaal opgeslagen en verwerkt en nauwgezet gecontoleerd door de slaaplaborant. Dit is een tijdrovend proces, waardoor de tijd tot het uiteindelijke resultaat en de bespreking bij de arts enkele weken kan duren. Wanneer zich een ernstig probleem stelt, zal dit met voorrang bekeken worden. 

Na het onderzoek, kan je ‘s morgens de kamer verlaten. Indien nodig, kan een attest voor werkverlet of voor je verzekeraar worden opgesteld.